opremadd-o-nama-politika-kvalitete

Politika društvene odgovornosti, upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i sigurnošću proizvoda i komponenata koji dolaze u kontakt s pićem, temelj je poslovnog upravljanja procesima u Oprema d.d.

ISO certifikati

Opredijelili smo se za partnerski odnos s kupcima i implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 26000:2022, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 22000:2018 u svrhu stalnog poboljšanja kvalitete i sigurnosti naših proizvoda.

Iz tih razloga, za realizaciju definirane vizije i misije provodit ćemo slijedeću politiku:

ikona-ekoloska-svijest
UTJECAJ NA DRUŠTVO I EKOLOŠKA SVIJEST

Transparentni smo u svojim odlukama i aktivnostima koje imaju utjecaj na društvo. Prepoznavanje važnih aspekata okoliša i njihovog utjecaja na okoliš te poduzimanje mjera zaštite i provođenje nadzora, stalna su briga svih zaposlenika. Uvažavamo sve kriterije zaštite okoliša i težimo stalnom smanjivanju onečišćenja. Kontinuirano optimiziramo procese i aktivnosti s ciljem postizanja što efikasnijeg Outputa, uz optimalno korištenje resursa.

Ikona-proizvodi
VISOKOVRIJEDNI, KVALITETNI I SIGURNI PROIZVODI

Rashladni uređaji za ugostiteljstvo naše proizvodnje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve kupaca, zahtjeve vezane za kvalitetu, okoliš, zaštitu zdravlja, sigurnost na radu i sigurnost komponenata i proizvoda koji dolaze u kontakt s pićem.

ikona-postivanje-rokova
POŠTIVANJE INTERESA DIONIKA

Poštujemo interese svih dionika uzimajući u obzir njihove potrebe, očekivanja i zahtjeve. Planirani rokovi isporuke diktiraju odvijanje poslovnih procesa te jamčimo sadašnjim i budućim kupcima urednu isporuku.

ikona-sigurnost
SIGURNOST, TE UPRAVLJANJE RIZICIMA I PRILIKAMA

Provođenjem politike upravljanja sigurnosti proizvoda i
komponenata koje dolaze u kontakt s pićem te upravljanja
sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, uprava se obavezala
za sve zaposlene uspostaviti i osigurati zdrave i sigurne uvjete rada, prevenciju ozljeda i bolesti povezanih s radom te ukloniti opasnosti i smanjiti rizike. Provodimo politiku upravljanja rizicima u svim svojim procesima i nastojimo djelovati proaktivno kod upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

ikona-kupci
PARTNERSKIM PRISTUPOM DO ZADOVOLJNOG KUPCA

Sve aktivnosti u poduzeću su usmjerene na kupca i na njegovo zadovoljstvo. Periodičnim istraživanjima vršimo mjerenje zadovoljstva kupaca, a na temelju rezultata poduzimamo mjere za stalno poboljšanje.

ikona-eticnost
ETIČNOST I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA

Poduzimamo mjere za podizanje svijesti o etičnosti i poštivanju ljudskih prava na svim razinama poslovanja, kontinuiramo pratimo te imamo uspostavljene mjere u slučaju nepoštivanja. Potičemo sve zaposlenike na ophođenje prema vrijednostima poštenja, pravičnosti i čestitosti te objektivnosti i nepristranosti.

ikona-dobavljaci
VISOKI ZAHTJEVI ZA DOBAVLJAČE

Dobavljače biramo na osnovu kriterija koji osiguravaju: kvalitetnu robu, pravovremenu isporuku, brigu o utjecaju njihovih proizvoda na okoliš, brigu o sigurnosti i zdravlju radnika te brigu o sigurnosti proizvoda i komponenata koje dolaze u kontakt s pićem. Ta veza je stalna i nastojimo je poboljšati.

ikona-pravilan-odnos
PRAVILAN ODNOS PREMA ZAINTERESIRANIM STRANAMA

Konstruktivnim radom i suradnjom s vanjskim zainteresiranim stranama, razvijamo dobre odnose te podižemo društvenu odgovornost poduzeća, doprinosimo razvoju vanjske komunikacije, kvalitete, okoliša i sigurnosti. Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu uključuje obavezu ispunjavanja zakonskih i ostalih zahtjeva. Poštujemo zahtjeve koji proizlaze iz zakonskih regulativa na domaćem i ino tržištu. U svim bitnim pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu uprava omogućuje sudjelovanje i konzultiranje radnika.

ikona-edukacija
EDUKACIJA

Vjerujemo da svako stjecanje novih znanja i vještina zaposlenika doprinosi uspješnosti poduzeća, stoga potičemo zaposlenike na stalno usavršavanje. Edukacija djelatnika provodi se kontinuirano, a prema planovima edukacije na godišnjoj razini. Uprava osigurava sve potrebne preduvjete za realizaciju edukacije i osiguravanje kompetencija.

ikona-stalno-poboljsanje
STALNO POBOLJŠAVANJE

Uprava provodi politiku koja uključuje obvezu stalnog unapređenja sustava upravljanja sigurnošću. Kontinuiranim postupcima poboljšavanja na svim razinama i na svim aktivnostima osiguravamo vlastiti napredak.

potpis-dcvetko-20240105