opremadd-zastita-osobnih-podataka

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: "Pravila"), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: "Opća uredba o zaštiti podataka"), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Naše temeljno načelo je privatnost kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • Ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili s valjanim pravnim temeljem,
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke,
 • Pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez vašeg znanja,
 • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka koje se sastoje od izrade vašeg profila ili radi analize ili predviđanja vaših osobnih sklonosti i ponašanja,
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • Osiguravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.
Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u našem društvu ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem:

1. Tko smo

Društvo OPREMA d.d. sa sjedištem u Ludbregu, Gospodarska ulica 5, Hrvatska, OIB: 62566427718, MBS: 070002274, upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu, osnovano je radi obavljanja djelatnosti proizvodnje uređaja za ugostiteljstvo, prvenstveno rashladnih uređaja za hlađenje i točenje piva, te uređaja za hlađenje i točenje sokova, vina, vode, soda-vode, te ostalih djelatnosti u okviru svog predmeta poslovanja.

OPREMA d.d. nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao kupaca i potencijalnih kupaca usluga i proizvoda u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka, te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

2. Koje podatke obrađujemo

OPREMA d.d. obrađuje više kategorija vaših podataka:

a) Podaci koji se tiču poslovne suradnje

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji naših proizvoda, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih proizvoda i usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje Ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci).

Također, prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji vaših proizvoda i usluga, vas kao naših vjernih dobavljača, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa.

b) Web stranica

Pridržavamo se zakonske regulative o zaštiti privatnosti osobnih i drugih podataka koje prikupimo putem web stranica te činimo sve razumne tehničke i druge mjere u tom smjeru.

E-mail adrese i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Podaci će biti korišteni isključivo za poslovni kontakt, te s ciljem unapređenja sadržaja web stranica i anonimno u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo ovim putem, koriste se isključivo za interne potrebe, a opet u svrhu poboljšanja usluga koje pružamo.

Naše web stranice sadrže veze na druge web lokacije, te se na njih ne odnosi naša politika zaštite privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

Kolačići (engl. cookies)

Ove web stranice koriste kolačiće radi osiguranja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, a korištenjem web stranica pristajete na njihovo korištenje.

Koristimo slijedeće kolačiće:

1. sesijski kolačić
omogućuje da pamtimo koji jezik se koristi, da li ste prijavljeni i dr.

2. Google Analytics
koriste se za analizu statistike posjeta i korištenja web stranica. Vašu IP adresu anonimiziramo.Globalno se možete isključiti iz Google Analytics statistika koristeći Google upute OVDJE.

3. LinkedIn, Twitter, Facebook
povezuju navedene društvene mreže s web stranicama

Kako upravljati kolačićima u najpopularnijim Internet preglednicima (engl. browser) pogledajte ovdje:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Edge: https://support.microsoft.com/hr-hr/microsoft-edge/brisanje-kola%C4%8Di%C4%87a-u-pregledniku-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hr-HR/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

3. Kako koristimo vaše podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s važećim propisima, a prije svega:

 1. u svrhu sklapanja ugovora i isporuke naručenih proizvoda, odnosno u svrhu izvršavanja naše ugovorom preuzete obveze;
 2. na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za kontrolu i osiguranje visokog standarda kvalitete naših usluga i proizvoda, a time i postizanje vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o našim proizvodima i uslugama; te
 3. temeljem vaše pojedinačne i nedvojbene privole dane slobodnom voljom u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka.

4. Tko ima pristup do vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivim važećim propisima te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružati i unaprjeđivati naše usluge i proizvode te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovim Pravilima, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega osobe i trgovačka društva koja za nas osiguravaju isporuku proizvoda i usluga, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija, pravne usluge i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga i proizvoda.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van područja Europske unije.

5. Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

a) Pravo na pristup podacima
Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

b) Pravo na ispravak
U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam javite sve njihove promjene.

c) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav”)
Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

d) Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

e) Pravo na prigovor
U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

f) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: https://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

g) Pravo na povlačenje privole
Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

 • osobno u sjedištu OPREMA d.d. na adresi Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg
 • putem poziva na telefonski broj +385 42 819 183,
 • elektronskim putem na e-mail adresu: gdpr@oprema.com,
 • pisanim putem na adresu OPREMA d.d. na adresi Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

6. Razdoblje i mjesto pohrane podataka

Razdoblje pohrane osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.
Vaše osobne podatke zadržavamo tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih zakonskih obveza ili nepostojanju pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke zadržavamo u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Općenito vrijedi da se osobni podaci obrađuju:

 1. na temelju privole za vrijeme koje je u privoli izričito navedeno, odnosno do povlačenja iste;
 2. u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza ili ovlasti u razdoblju određenom
  zakonom;
 3. u svrhu ispunjavanja ugovora za vrijeme sklapanja i trajanja ugovora;
 4. temeljem legitimnih interesa u svrhu izravnog marketinga, za vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primitka prigovora na obradu osobnih podataka u dotičnu svrhu.

Unaprijeđenje ovih pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila objavljena su 24. svibnja 2018. godine.