opremadd-o-nama-opca-nacela-poslovanja

Načela poslovanja su pravila koja primjenjujemo u poslovanju poduzeća kako bi ono na racionalan način ostvarilo svoje ciljeve. Uvijek težimo korektnom i odgovornom poslovanju sa svim našim poslovnim partnerima. Načela primjenjujemo u poduzeću sa ciljem širenja "dobronamjernosti". To su stajališta koja potičemo i želimo da budu prihvaćena od strane naših poslovnih partnera. Dobar poslovni odnos s kupcima kao i dobavljačima vrlo nam je važan, stoga sljedećim točkama pridajemo veliku važnost:

Integritet i poslovno ponašanje

Uspješan i održiv poslovni odnos je pri vrhu naših prioriteta, stoga su ključni elementi za postizanje istoga integrirani u naše poslovanje, a sastoje se od sljedećeg:

 • Podržavat ćemo otvoreno, pošteno i konkurentno okruženje.
 • Uskladit ćemo se sa svim relevantnim i primjenjivim zakonima i regulativama.
 • Korupcija i mito neće se tolerirati ni na koji način, ni u kojem obliku.
 • Sve naše poslovne, komercijalne i financijske informacije, a i sve informacije naših poslovnih partnera, tretiraju se strogo poslovno i ne smiju se davati trećoj strani.
 • Nećemo dozvoliti da konflikti utječu na poslovanje našeg poduzeća.

Ljudska prava

Podržavamo vrijednosti sadržane u Općoj deklaraciji ljudskih prava i CORE konvenciji za Internacionalnu organizaciju rada, baziranu na poštivanju digniteta i jednakosti individualaca.

Naši ključni elementi su:

 • Radni uvjeti moraju osiguravati sigurno sudjelovanje u radu i potporu za zdravstvenu zaštitu radnika.
 • Radnici se moraju tretirati pošteno uz razumno radno vrijeme, periodičke dopuste i naknadu za uloženi rad.
 • Ljudi se zapošljavaju na temelju principa jednakosti bez obzira na rasu, spol, religiju, pripadanje i podrijetlo.
 • Djeca se ne smiju iskorištavati ili sudjelovati u prisilnom radu, a posebna će usklađenost biti s relevantnim standardima Međunarodne organizacije rada.

Okoliš

Prema okolišu se nastojimo odnositi s posebnom pažnjom. Naš Zeleni manifest upućuje na informiranje, edukaciju i podizanje svijesti naših zaposlenika vezano uz očuvanju prirode i smanjenje utjecaja na okoliš.

Uz manifest, naši ključni elementi za zaštitu okoliša su:

 • Efikasna upotreba resursa u proizvodnim i nabavnim lancima.
 • Podizanje svijesti naših dobavljača o zaštiti okoliša.
 • Promocija razvoja i korištenje ekološki prihvatljive tehnologije
 • Aktivnosti usmjerene ka razvoju društvene zajednice s ciljem poboljšanja kvalitete života i očuvanja okoliša.

Komunikacija

Nastojimo promovirati gore navedene točke kod dobavljača kako bi oni svojom inicijativom i implementacijom istih vrijednosti pridonijeli ostvarenju naših ciljeva jer zajedno imamo snažniji utjecaj. Naši dobavljači će poduzeti sve potrebne korake kako bi se ključni elementi Opće politike poslovanja prenijeli na zaposlenike. Dobavljači će poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali da njihovi dobavljači također prihvate i rade po Općoj politici poslovanja navedenoj u ovom dokumentu.

Obvezni smo postupati prema svakom poslovnom partneru individualno i s poštovanjem, te težiti stalnom poboljšanju sustava upravljanja zaštitom okoliša.

Vjerujemo da će spomenuti principi biti reflektirani preko našeg cijelog vrijednosnog lanca i prihvaćeni od strane svih naših poslovnih partnera.