mf-mingor-fzoeu-eu

 

Sunčana elektrana Oprema – dogradnja

Dana 27.12.2023. Oprema d.d. potpisala je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstva sa svrhom provedbe projekta pod nazivom "Sunčana elektrana Oprema – dogradnja", referentne oznake ugovora: MF-2023-1-1-146.

Projekt "Sunčana elektrana Oprema – dogradnja", referentne oznake ugovora: MF-2023-1-1-146 sufinanciran je sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom nastoji se doprinijeti Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategiji energetskog i niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

 

Očekivani rezultati projekta:

  • Instalirana sunčana elektrana nazivne snage 418 kW
  • Proizvodnja električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u iznosu od 409,84 MWh/god
  • Smanjenje referentne potrošnje isporučene energije za 57%
  • Smanjenje emisije stakleničkih plinova u minimalnom iznosu 65,16tCO₂/god odnosno 57%

Do kraja životnog vijeka ulaganja očekuje se kumulativna ušteda isporučene energije u iznosu 6.332,44 MWh i ušteda emisije stakleničkih plinova u iznosu od 1.006,79 tCO₂.

 

Razdoblje provedbe projekta:
02.01.2024. – 31.12.2024.

 

Ukupna vrijednost projekta:
284.400,00 EUR

 

Sufinaciranje iz Modernizacijskog fonda (uz stopu od 70%):
199.080,00 EUR

 

Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Grabarić
Tel. +385 42 819 183
tgrabaric@oprema.com

 

Za više informacija o Modernizacijskom fondu na linku:

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/9095

 

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond).

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.