opkk-esi-eu-logos

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d.

Kratki opis projekta:

Dana 18.06.2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d., referentne oznake ugovora: KK.01.2.1.0104.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt se provodi u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se investirati u istraživačke kapacitete, odnosno financirati ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te istraživački kadar. Planirani rezultati projekta su novi proizvodi i tehnologije koje će se razvijati u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb.

Projektom će se ostvariti viša dodana vrijednosti proizvoda čime će se podići kvaliteta finalnog proizvoda, omogućiti će se povećanje prihoda, izvoza i poboljšanje rezultata poslovanja što će doprinijeti daljnjem razvoju tvrtke.

Ciljevi projekta su podizanje konkurentnosti ulaganjem u istraživanje i razvoj novih proizvoda, zadovoljenje tržišnih potreba te postizanje energetske i troškovne učinkovitosti kroz smanjenje potrošnje električne energije, emisije CO2 i zamjenu radnih tvari sa visokim GWP-om.

Navedeno će imati pozitivan utjecaj na poslovanje poduzeća, a također će doprinijeti i podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj novih proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Očekivani rezultati projekta:
1) Adaptiran laboratorij za istraživanje i razvoj;
2) Nabavljena i instalirana nova oprema;
3) Nove tehnologije integrirane u Eco Smart uređaj;
4) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
5) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
7.047.078,60 HRK

EU sufinanciranje projekta:
3.888.423,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
30. lipnja 2017. do 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (web stranica)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (PDF dokument)

Datum objave: 29. lipanj 2018.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.