opkk-esi-eu-logos

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća Oprema d.d.

Cilj projekta:
Povećati konkurentnost poduzeća Oprema d.d. internacionalizacijom poslovanja.

Rezultat projekta:
Nastup na međunarodnim sajmovima; konkurentnost

Ukupna vrijednost projekta:
513.396,49 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
455.939,48 HRK

EU sufinanciranje projekta:
291.801,27 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
srpanj 2017. - siječanj 2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (web stranica)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (PDF dokument)

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.