U sklopu projekta KK.04.1.1.01.0007 "SE Oprema", sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. financirana je izgradnja solarne elektrane za vlastite potrebe poduzeća Oprema d.d.

Nakon 2 mjeseca probnog rada solarna elektrana je dobila dozvolu te je s danom 7.5.2020. u trajnom pogonu.

Solarna elektrane priključne snage 300 kW trebala bi prema planiranoj godišnjoj potrošnji električne energije donijeti uštede od 41%.