innovation-norway-norway-grants

Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 -2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.

Povećanje konkurentnosti nabavom ekološki prihvatljivijeg stroja

U lipnju 2023. godine Oprema d.d. započela je s provedbom projekta "Povećanje konkurentnosti nabavom ekološki prihvatljivog stroja" kojim se planira nabava nove savijačice cijevi koja je ekološki prihvatljivija od trenutne savijačice zbog manje potrošnje električne energije, smanjene emisije CO₂ te smanjene potrošnje pogonskog ulja.

Cilj projekta je postizanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d.  koji će se ostvariti smanjivanjem troškova proizvodnje, povećanjem proizvodnih kapaciteta i nizom ekoloških prednosti, a isto će posljedično dovesti do rasta prometa, povećanje neto dobiti od poslovanja i otvaranja novih radnih mjesta.

 

Očekivani rezultati projekta:

1) nabavljena i instalirana nova savijačica cijevi

2) uklanjanje stare savijačice (koja je manje ekološki prihvatljiva)

3) provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;

Ukupna vrijednost projekta:
330.869 EUR

Sufinanciranje projekta:
60%

Norway Grants - sufinanciranje projekta:
198.000 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
01.06.2023. – 30.04.2024.

 

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

 

Informacije o Programu mogu se naći na službenoj stranici:
https://www.innovasjonnorge.no/Croatiainnovation/

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.