opkk-esi-eu-fzoeu-logos

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Sunčana elektrana "SE Oprema"

Kratki opis projekta:
Dana 05.12.2018. godine tvrtka Oprema d.d. potpisala je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Sunčana elektrana SE Oprema, referentne oznake ugovora: KK.04.1.1.01.0007.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Problem koji se nastoji riješiti predmetnim projektom je velika potrošnja električne energije u poduzeću Oprema d.d., koja se dobiva iz konvencinalnih izvora.

Poduzeće Oprema d.d. u okviru društveno odgovornog poslovanja vodi aktivnu politiku zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te u skladu sa spomenutim teži zamjeni postojećeg sustava opskrbe električnom energijom sa alternativnim izvorom električne energije, točnije instalacijom Sunčane elektrane "SE Oprema".

Ciljevi projekta su podizanje produktivnosti i energetske učinkovitosti poduzeća Oprema d.d. kroz ulaganje u obnovljive izvore energije te smanjenje emisije stakleničkih plinova i isporučene električne energije za 44,71%.

Očekivani rezultati projekta:
1) Instalirana Sunčana elektrana „SE Oprema“, nazivne snage 300kW
2) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
3) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
2.284.495,15 HRK

EU sufinanciranje projekta:
1.637.573,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
1. lipanj 2019. do 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

Projekt je završen:
S danom 7.5.2020., a nakon 2 mjeseca probnog rada, sunčana elektrana je dobila dozvolu te je u trajnom pogonu.
Sunčana elektrane priključne snage 300 kW trebala bi prema planiranoj godišnjoj potrošnji električne energije donijeti uštede od 41%.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (web stranica)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (PDF dokument)

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.