opkk-esi-eu-logos

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem

Kratki opis projekta:
Dana 06.11.2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem, referentne oznake ugovora: KK.01.2.1.02.0036.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt se provodi u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se investirati u istraživačke kapacitete, preciznije financirati ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te istraživački kadar. Planirani rezultati projekta su uređaj sa potopljenim isparivačem, razvijen stroj za kružno savijanje cijevi te uspješno proveden projekt u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se ostvariti viša dodana vrijednosti proizvoda čime će se podići kvaliteta finalnog proizvoda, omogućiti će se povećanje prihoda, izvoza i poboljšanje rezultata poslovanja što će doprinijeti daljnjem razvoju poduzeća.

Cilj projekta je pridonijeti konkurentnosti poduzeća Oprema d.d., a time i hrvatskog gospodarstva, kroz razvoj novog proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj u suradnji sa domaćom znanstveno-istraživačkom organizacijom.

Navedeno će imati pozitivan utjecaj na poslovanje poduzeća, a također će doprinijeti i podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj novog proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Očekivani rezultati projekta:
1) Nabavljena i instalirana nova oprema za laboratorij;
2) Razvijen uređaj sa potopljenim isparivačem;
3) Razvijen stroj za kružno savijanje cijevi;
4) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
5) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
5.439.024,75 HRK

EU sufinanciranje projekta:
3.022.847,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01.11.2020. do 01.01.2023.

Završena I. faza projekta
S 31.03.2022. godine završena je prva faza projekta tzv. faza Industrijskog istraživanja.
Rezultat prve faze industrijskog istraživanja je prototip „Uređaja sa potopljenim isparivačem“ prve razine čime se dosegla tehnološka razina spremnosti tehnologije TRL 4 (Laboratorijska validacija tehnološkog koncepta).
Nakon uspješno provedene faze Industrijskog istraživanja nastavljamo sa aktivnostima projekta prema sljedećoj fazi Eksperimentalnog razvoja.

Završena II. faza projekta
01.01.2023.godine završena je faza Ekspirementalnog razvoja projekta "Razvoj uređaja s potopljenim isparivačem".
Završetkom II. faze završena je provedba projekta, a rezultat projekta je "Uređaj s potopljenim isparivačem" s ostverenom razinom tehnološke spremnosti -TRL 8.
Osnovna prednost uređaja je maksimalna iskorištenost rashladnog kapaciteta uz minimalnu potrošnju električne energije.

 

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (web stranica)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (PDF dokument)

Datum objave: 09.11.2020.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.