opkk-esi-eu-logos

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti

Kratki opis projekta:
Dana 02.10.2017. godine tvrtka Oprema d.d. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti, referentne oznake ugovora: KK.03.02.1.05.0191.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom se planira modernizacija tehnologije kroz kupnju 3 nova stroja te proširivanje proizvodnog pogona s ciljem poboljšanja učinkovitosti i produktivnosti proizvodnih procesa, povećanje kvalitete postojećih gotovih proizvoda te veća energetska učinkovitost.

Projektom će se generirati novo zapošljavanje, ostvariti će se više dodane vrijednosti proizvoda tvrtke čime će se podići kvaliteta finalnog proizvoda, omogućiti će se povećanje prihoda, izvoza i poboljšanje rezultata poslovanja što će doprinijeti daljnjem razvoju tvrtke.

Ciljevi projekta su podizanje konkurentnosti, produktivnosti i gospodarske aktivnosti tvrtke Oprema d.d. kroz modernizaciju proizvodne tehnologije i proizvodnih procesa s komponentom ekološke održivosti.

Navedene akcije će imati za cilj povećati i poboljšati produktivnost, ekološku i financijsku održivost te konkurentnost tvrtke na međunarodnom tržištu, kao i podizanje konkurentnosti i kompetencija malog i srednjeg poduzetništva prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj te stvaranje novih radnih mjesta.

Očekivani rezultati projekta:
1) Izgrađena i adaptirana nova proizvodna hala
2) Nabavljena i instalirana nova oprema;
3) Provedena edukacija djelatnika;
4) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
5) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
15.278.205,69 HRK

EU sufinanciranje projekta:
5.642.308,74 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
15. prosinca 2017. do 15. srpnja 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos@oprema.com

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

https://strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (web stranica)
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. (PDF dokument)

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.