Proizvodi - Konzole
Imati svoj stil znači koristiti konzole Oprema!

OKSI KONZOLE sastavni su dio sistema za hlađenje i istakanje napitaka, te zajedno s uređajima OKSI čine kompaktnu cjelinu. One mogu biti izrađene od visokokvalitetnih metalnih materijala, te keramike. Konzole iz keramike napravljene su iz kvalitetnih materijala, te dizajnirane tako da se mogu prilagoditi svakom lokalu i time pružiti posebnu notu dekoraciji lokala.

Konzole su elegantno reklamno sredstvo za pića koja se toče, pivovara i proizvođača osvježavajučih napitaka. Reklame otisnute na konzolama su autentične originalnom znaku (logotipu), te mogu biti nanesene na više pozicija.


Design by Excedo - Web by Pangea