Proizvodi - Konzole
Imati svoj stil znači koristiti konzole Oprema!

OKSI KONZOLE sastavni su dio sistema za hlađenje i istakanje napitaka, te zajedno s uređajima OKSI čine kompaktnu cjelinu.

Konzole su elegantno reklamno sredstvo za pića koja se toče, pivovara i proizvođača osvježavajučih napitaka. Reklame otisnute na konzolama su autentične originalnom znaku (logotipu), te mogu biti nanesene na više pozicija.


Design by Excedo - Web by Pangea