O nama - Kvaliteta

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i sigurnošću proizvoda i komponenata koji dolaze u kontakt s pićem, temelj je poslovnog upravljanja procesima u Oprema d.d.

Stalnim poboljšanjem kvalitete i sigurnosti naših proizvoda, te partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca, opredjelili smo se za implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 i ISO 22000:2005.

Politika kvalitete ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO 22000:2005

Uz ISO, nositelji smo i brojnih drugih certifikata. Uz standardne, radimo i na dobivanju specifičnih certifikata za pojedine proizvode ili tržišta na zahtjev naših kupaca. Tu se nalaze samo neki od naših aktualnih certifikata:

Design by Excedo - Web by Pangea