Sunčana elektrana "SE Oprema"

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Sunčana elektrana "SE Oprema"

Kratki opis projekta:
Dana 05.12.2018. godine tvrtka Oprema d.d. potpisala je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Sunčana elektrana SE Oprema, referentne oznake ugovora: KK.04.1.1.01.0007.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Problem koji se nastoji riješiti predmetnim projektom je velika potrošnja električne energije u poduzeću Oprema d.d., koja se dobiva iz konvencinalnih izvora.

Poduzeće Oprema d.d. u okviru društveno odgovornog poslovanja vodi aktivnu politiku zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te u skladu sa spomenutim teži zamjeni postojećeg sustava opskrbe električnom energijom sa alternativnim izvorom električne energije, točnije instalacijom Sunčane elektrane "SE Oprema".

Ciljevi projekta su podizanje produktivnosti i energetske učinkovitosti poduzeća Oprema d.d. kroz ulaganje u obnovljive izvore energije te smanjenje emisije stakleničkih plinova i isporučene električne energije za 44,71%.

Očekivani rezultati projekta:
1) Instalirana Sunčana elektrana „SE Oprema“, nazivne snage 300kW
2) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
3) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
2.284.495,15 HRK

EU sufinanciranje projekta:
1.637.573,77 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
1. lipanj 2019. do 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos (na) oprema (tocka) com

Projekt je završen:
S danom 7.5.2020., a nakon 2 mjeseca probnog rada, sunčana elektrana je dobila dozvolu te je u trajnom pogonu.
Sunčana elektrane priključne snage 300 kW trebala bi prema planiranoj godišnjoj potrošnji električne energije donijeti uštede od 41%.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea