Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem

Kratki opis projekta:
Dana 06.11.2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Razvoj uređaja sa potopljenim isparivačem, referentne oznake ugovora: KK.01.2.1.02.0036.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt se provodi u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se investirati u istraživačke kapacitete, preciznije financirati ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te istraživački kadar. Planirani rezultati projekta su uređaj sa potopljenim isparivačem, razvijen stroj za kružno savijanje cijevi te uspješno proveden projekt u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se ostvariti viša dodana vrijednosti proizvoda čime će se podići kvaliteta finalnog proizvoda, omogućiti će se povećanje prihoda, izvoza i poboljšanje rezultata poslovanja što će doprinijeti daljnjem razvoju poduzeća.

Cilj projekta je pridonijeti konkurentnosti poduzeća Oprema d.d., a time i hrvatskog gospodarstva, kroz razvoj novog proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj u suradnji sa domaćom znanstveno-istraživačkom organizacijom.

Navedeno će imati pozitivan utjecaj na poslovanje poduzeća, a također će doprinijeti i podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj novog proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Očekivani rezultati projekta:
1) Nabavljena i instalirana nova oprema za laboratorij;
2) Razvijen uređaj sa potopljenim isparivačem;
3) Razvijen stroj za kružno savijanje cijevi;
4) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
5) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta:
5.439.024,75 HRK

EU sufinanciranje projekta:
3.022.847,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01.11.2020. do 01.01.2023.

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos (na) oprema (tocka) com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:


Datum objave: 09.11.2020.

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea