Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d.

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom:

Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d.

Kratki opis projekta:
Dana 18.06.2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom Razvoj nove generacije Eco Smart proizvoda poduzeća Oprema d.d., referentne oznake ugovora: KK.01.2.1.0104.

Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt se provodi u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb kao projektnim partnerom.

Projektom će se investirati u istraživačke kapacitete, odnosno financirati ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te istraživački kadar. Planirani rezultati projekta su novi proizvodi i tehnologije koje će se razvijati u suradnji sa Tehničkim Veleučilištem Zagreb.

Projektom će se ostvariti viša dodana vrijednosti proizvoda čime će se podići kvaliteta finalnog proizvoda, omogućiti će se povećanje prihoda, izvoza i poboljšanje rezultata poslovanja što će doprinijeti daljnjem razvoju tvrtke.

Ciljevi projekta su podizanje konkurentnosti ulaganjem u istraživanje i razvoj novih proizvoda, zadovoljenje tržišnih potreba te postizanje energetske i troškovne učinkovitosti kroz smanjenje potrošnje električne energije, emisije CO2 i zamjenu radnih tvari sa visokim GWP-om.

Navedeno će imati pozitivan utjecaj na poslovanje poduzeća, a također će doprinijeti i podizanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj novih proizvoda i tehnologija povećanjem ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Očekivani rezultati projekta:
1) Adaptiran laboratorij za istraživanje i razvoj;
2) Nabavljena i instalirana nova oprema;
3) Nove tehnologije integrirane u Eco Smart uređaj;
4) Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
5) Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupna vrijednost projekta:
7.047.078,60 HRK

EU sufinanciranje projekta:
3.888.423,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
30. lipnja 2017. do 30. lipnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Lada Kos
Tel. +385 42 306 708
lkos (na) oprema (tocka) com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

Datum objave: 29. lipanj 2018. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea