Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Kompetentnost i razvoj MSP-a" referentne oznake KK.03.2.1.05,

tvrtka Oprema d.d. u okviru projekta "Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti" (referentna oznaka ugovora: KK.03.02.1.05.0191) objavljuje


OBAVIJEST O NABAVI


 1. PODACI O NARUČITELJU
  Naziv i adresa: Oprema d.d., Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg, Hrvatska
  OIB: 62566427718
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  Internet stranica: www.oprema.com
  Osoba za kontakt: Lada Kos
  E-pošta: lkos (na) oprema (tocka) com

 2. KONTAKT PODACI
  Kontakt osoba: Lada Kos
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  E-pošta: lkos (na) oprema (tocka) com

 3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
  11-2018

 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE
  Otvoreni postupak s objavom Obavijesti o nabavi

 5. PREDMET NABAVE
  Uređenje interijera dijela poslovne građevine.

  Predmet nabave je podijeljen u grupe:
  GRUPA 1: UGRADBENA STOLARIJA
  GRUPA 2: KOMADNI NAMJEŠTAJ
  GRUPA 3: GARDEROBNI ORMARI

 6. JEZIK I PISMO PONUDE
  Ponudu je potrebno dostaviti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko se dijelovi ponude dostavljaju na stranom jeziku, u ponudi je potrebno priložiti prijevode dokumenata na hrvatski jezik.

 7. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
  Dostupna za preuzimanje klikom OVDJE.

 8. KOMUNIKACIJA S NARUČITELJEM
  Adresa elektroničke pošte putem koje se mogu zatražiti dodatne informacije: lkos (na) oprema (tocka) com
  Kontakt osoba: Lada Kos.

 9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
  Najkasnije do 9. srpnja 2018. u 23:59 sati.
  Ponuda se dostavlja elektronskim putem, putem e-maila na adresu: lkos (na) oprema (tocka) com
  Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka.

Oprema d.d.
Ludbreg, 18.06.2018. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea