Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)Naziv i broj Ugovora o bespovratnim sredstvima:
Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice I poboljšanje tehnološke spremnosti; KK.03.2.1.05.0191

Financirano iz poziva:
Europski fond za regionalni razvoj
"Kompetentnost i razvoj MSP"


OBAVIJEST O NABAVI


 1. PODACI O NARUČITELJU
  Naziv i adresa: Oprema d.d., Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg, Hrvatska
  OIB: 62566427718
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  Internet stranica: www.oprema.com
  Osoba za kontakt: Lada Kos
  E-pošta: lkos (na) oprema (tocka) com

 2. KONTAKT PODACI
  Kontakt osoba: Lada Kos
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  E-pošta: lkos (na) oprema (tocka) com

 3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
  09-2018

 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE
  Javno nadmetanje u jednoj fazi

 5. PREDMET NABAVE
  Predmet nabave je nabava probijačice lima. Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 6. JEZIK I PISMO PONUDE
  Ponuda se dostavlja na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.

 7. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
  Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti neograničeno i u cijelosti u elektroničkom obliku klikom OVDJE.

 8. KOMUNIKACIJA S NARUČITELJEM
  Adresa elektroničke pošte putem koje se mogu zatražiti dodatne informacije: lkos (na) oprema (tocka) com
  Kontakt osoba: Lada Kos.

 9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
  Ponuda se dostavlja elektronskim putem, putem e-maila na adresu: lkos (na) oprema (tocka) com
  Rok za dostavu ponude je 19.02.2018. u 23:59 sati po lokalnom vremenu.

Oprema d.d.
Ludbreg, 30.01 2018. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea