Strengthening competitiveness of company Oprema d.d. through the expansion of the capacity of existing business units and the improvement of technological readiness

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naručitelj:
Oprema d.d., Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg

Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti (referentna oznaka ugovora: KK.03.02.1.05.0191)

Evidencijski broj nabave:
04-2017

Predmet nabave:
građevinsko-obrtnički i instalacijski radovi na dogradnji proizvodne hale na način da se međusobno povezuju postojeće građevine toplom vezom te se izvodi aneks sa svlačionicama i garderobama u prizemlju te uredskim prostorima na katu.

 

Sukladno točki 1.7. Dokumentacije za nadmetanje, Oprema d.d. objavljuje:

 

1. OBAVIJEST O IZMJENAMA/DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Naručitelj objavio 1. Izmjenu/dopunu dokumentacije za nadmetanje u sljedećem dijelu:

(1) U Troškovnicima (Prilog 3) izmjena se odnosi na:

dokument: "03. Troškovnik strojarskih instalacija", radni list: "Plin mjereni" u kojem su upisane ispravne količine.

U skladu s navedenim, u prilogu ove obavijesti nalazi se izmijenjeni Troškovnik (Prilog 3) od dana 02.01.2018. koji obuhvaća navedene izmjene.

(2) S obzirom na prethodnu izmjenu, rok za dostavu ponuda je produljen za pet dana, i sada glasi na 23.01.2018. godine u 17:00 sati po lokalnom vremenu.

Ostala dokumentacija za nabavu ostaje nepromijenjena.

Lada Kos, kontakt osoba za komunikaciju sa Ponuditeljima
Ludbreg, 02.01.2018.


Prilog
Izmijenjeni Troškovnik (Prilog 3) od dana 02.01.2018. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea