Strengthening competitiveness of company Oprema d.d. through the expansion of the capacity of existing business units and the improvement of technological readiness

Europski strukturni i investicijski fondoviOperativni program Konkurentnost i kohezijaEuropska unija"Zajedno do fondova EU!"
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Kompetentnost i razvoj MS", referentne oznaka: KK.03.2.1.05, tvrtka Oprema d.d. u okviru projekta "Jačanje konkurentnosti tvrtke Oprema d.d. kroz proširivanje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i poboljšanje tehnološke spremnosti" (referentna oznaka ugovora: KK.03.02.1.05.0191) objavljuje:


OBAVIJEST O NABAVI


 1. PODACI O NARUČITELJU
  Naziv i adresa: Oprema d.d., Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg, Hrvatska
  OIB: 62566427718
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  Internet stranica: www.oprema.com
  Osoba za kontakt: Lada Kos
  Adresa elektronske pošte: lkos (na) oprema (tocka) com

 2. KONTAKT PODACI
  Kontakt osoba naručitelja: Lada Kos
  Telefon: +385 42 306 708
  Telefaks: +385 42 819 182
  Adresa elektronske pošte: lkos (na) oprema (tocka) com

 3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
  04-2017

 4. VRSTA POSTUPKA NABAVE
  Javno nadmetanje u jednoj fazi

 5. PREDMET NABAVE
  Predmet nabave su građevinsko-obrtnički radovi na dogradnji proizvodne hale. Predmetnim projektom međusobno se povezuju postojeće građevine toplom vezom uz dogradnju aneksa sa svlačionicama i garderobama u prizemlju te uredskim prostorima na katu.
  Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

 6. JEZIK I PISMO PONUDE
  Ponudu je potrebno dostaviti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko se dijelovi ponude dostavljaju na stranom jeziku, u ponudi je potrebno priložiti ovjerene prijevode dokumenata na hrvatski jezik.

 7. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
  Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti klikom OVDJE.

 8. KOMUNIKACIJA S NARUČITELJEM
  Adresa elektroničke pošte putem koje se mogu zatražiti dodatne informacije: lkos (na) oprema (tocka) com
  Kontakt osoba: Lada Kos.

 9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
  18.01.2018. do 17:00 sati prema lokalnom vremenu na adresu Naručitelja:
  Oprema d.d., Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg, Hrvatska.
  Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje Naručitelj zaprimi do navedenog roka. 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Oprema d.d.

Design by Excedo - Web by Pangea