O nama - Politika poslovanja

Uvijek težimo korektnom i odgovornom poslovanju sa svim našim poslovnim partnerima po čitavom svijetu. Ova Politika poslovanja je napravljena sa ciljem širenja “dobronamjernosti ”. To su stajališta koja potičemo i želimo da budu prihvaćena od strane naših poslovnih partnera. Dobar poslovni odnos s kupcima kao i dobavljačima veoma nam je važan, stoga sljedećim točkama pridajemo veliku važnost:

INTEGRITET I POSLOVNO PONAŠANJE

Uspješan i održiv poslovni odnos je pri vrhu naših prioriteta, stoga su ključni elementi za postizanje istoga integrirani u naše poslovanje, a sastoje se od sljedećeg:

 • Podržavat ćemo otvoreno, pošteno i konkurentno okruženje.
 • U skladu sa svim relevantnim I primjenjivim zakonima i regulativama.
 • Korupcija i mito neće se tolerirati ni na koji način, ni u kojem obliku.
 • Sve naše poslovne, komercijalne i financijske informacije, a i sve informacije naših poslovnih partnera, tretiraju se strogo poslovno i ne smiju se davati trećoj strani.
 • Nije dozvoljeno da konflikti utječu na poslovanje naše tvrtke.

LJUDSKA PRAVA

Podržavamo vrijednosti sadržane u Općoj deklaraciji ljudskih prava i CORE konvencijom za Internacionalnu organizaciju rada, baziranu na poštivanju digniteta i jednakosti individualaca.

Naši ključni elementi su:

 • Radni uvjeti moraju osiguravati sigurno sudjelovanje u radu i potporu za zdravstvenu zaštitu radnika.
 • Radnici se moraju tretirati pošteno uz razumno radno vrijeme, periodičke dopuste i naknadu za uloženi rad.
 • Ljudi se zapošljavaju na temelju principa jednakosti bez obzira na rasu, spol, religiju, pripadanje i podrijetlo.
 • Djeca se ne smiju iskorištavati ili sudjelovati u prisilnom radu, a posebna će usklađenost biti s relevantnim standardima Međunarodne organizacije rada.

OKOLIŠ

Nastojimo se odnositi prema okolišu s posebnom pažnjom. Naš Zeleni manifest upućuje na informiranje, edukaciju i usmjeravanje naših zaposlenika ka očuvanju prirode.

Uz manifest, naši ključni elementi za zaštitu okoliša su:

 • Proizvodni i nabavni lanci moraju biti napravljeni za najefikasniju upotrebu raspoloživih resursa, te da se čim više smanji utjecaj na okoliš.
 • Promocija putem naših dobavljača u jačanju svijesti o zaštiti okoliša, te promocija razvoja i rasprostranjenost tehnologije koja je ekološki prihvatljiva.
 • Svojim aktivnostima nastojimo pridonijeti razvoju društvene zajednice s ciljem poboljšanja kvalitete života i očuvanja okoliša.

KOMUNIKACIJA

Nastojimo promovirati gore navedene točke prema svojim dobavljačima kako bi oni svojom inicijativom i vlastitom implementacijom istih vrijednosti pridonijeli ostvarenju naših ciljeva jer zajedno imamo snažniji utjecaj. Naši dobavljači će poduzeti sve potrebne korake kako bi se ključni elementi Opće politike poslovanja prenijeli na zaposlenike. Dobavljači će poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurali da njihovi dobavljači također prihvate i rade po Općoj politici poslovanja navedenoj u ovom dokumentu.

Obvezni smo postupati prema svakom poslovnom partneru individualno i s poštovanjem, te težiti stalnom poboljšanju zaštite okoliša.

Vjerujemo da će spomenuti principi biti reflektirani preko našeg cijelog vrijednosnog lanca i prihvaćeni od strane svih naših poslovnih partnera.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja, sigurnošću na radu i sigurnošću proizvoda i komponenata koji dolaze u kontakt s pićem, temelj je poslovnog upravljanja procesima u Oprema d.d.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 22000:2018

Stalnim poboljšanjem kvalitete i sigurnosti naših proizvoda, te partnerskim pristupom do zadovoljnog kupca, opredijelili smo se za implementaciju zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 22000:2018 kao integriranog sustava.

Iz tih razloga, za realizaciju definirane vizije i misije provodit ćemo slijedeću politiku:

Politika kvalitete

Oprema d.d. se deklarira kao tvrtka koja je ekološki odgovorna, te (posluje) u skladu sa prirodom. Mi kao tvrtka razumijemo i priznajemo važnost zaštite okoliša. Svjesni smo toga da rad naše tvrtke utječe na okoliš. Imajući to na umu, svaki segment naše tvrtke godišnje preispituje svoje postupke i procese, te traži načine da njegov rad bude, što je više moguće, ekološki prihvatljiviji. U skladu sa „Zelenim pokretom“ zalagat ćemo se za poboljšanje učinkovitosti svih procesa.

Shvaćanjem i prihvaćanjem "Zelenog pokreta" ne samo kao trenda, naša tvrtka se obvezala na:

 • Učenje – izgradnjom laboratorija za istraživanje i simulaciju
 • Shvaćanje – edukacijom naših zaposlenika
 • Hrabrost – razmišljajući izvan okvira
 • Predanost – radeći ono što govorimo
 • Podizanje svjesnosti – educirajući našu zajednicu
 • Upornost – nikada ne zaboravljajući cilj

Imajući to na umu odabrali smo podržavati ovaj značajan cilj na slijedeće načine:

 • Uštedom naše energije – provodeći našu "Efikasnu energetsku politiku"
 • Uštedom vaše energije - proizvodnjom proizvoda koji su energetski efikasni i održivi
 • Smanjenjem ispuštanja CO2 – koristeći kvalitetne komponente i produživanjem životnog vijeka proizvoda
 • Otkrivanje novih mogućnosti – istraživanjem novih komponenata i novih izvora

Optimizacijom proizvodnih procesa nastojimo razviti proizvod koji izravno utječe na uštedu energije, materijala i prirodnih resursa.

Generalni principi

Ponosimo se činjenicom da smo prisutni u zajednici kao što je Grad Ludbreg. Raduje nas svaki uloženi trud i predanost koju naši zaposlenici imaju svaki dan. Osjećamo se odgovornima te iskazujemo svoju zahvalnost, ne samo plaćama i ostalim beneficijama, nego i doprinosom prema društvu koje nas okružuje.

Vjerujemo da tvrtka treba podržavati različite dijelove mikro i makro okruženja, bilo kroz sport, edukaciju, kulturu ili nešto slično. Radeći na tome, podržavamo i pridonosimo rastu kvalitete života, kreirajući bolji život te radne uvjete za ljude oko nas.

Polja oglašavanja

Odlučili smo svoj fokus razvoja podijeliti na dva kriterija te usmjeriti ga na nekoliko područja. Kriteriji podjele su:
a) ono što mi vjerujemo da je bitno i
b) ono što lokalna zajednica smatra bitnim

1. Obrazovanje

2. Kultura

3. Sport

Kategorički opis

1. Obrazovanje

Okosnica svake razvijene zajednice jest obrazovanje. Podupiremo dobro, široko, ali i specijalizirano cjeloživotno obrazovanje.

2. Kultura

Kultura nas potiče da rastemo kao ljudi. Širi naše horizonte te stimulira našu kreativnost. Zajedno sa obrazovanjem čini savršenu kombinaciju za osobni i poslovni rast.

3. Sport

Ključ zdravog života jest sport. Snažno podržavamo rekreacijski sport jer vjerujemo da bi svaka osoba trebala aktivna, bez obzira na spol, dob ili status.

       

Sigurnost na radu organizirana je i provodi se sa svrhom osiguravanja svih osoba u uvjetima rada bez opasnosti po život i zdravlje radi preventivnog i pravovremenog izbjegavanja nezgoda i ozljeda na radu, te profesionalnih i drugih bolesti kao i ublažavanja njihovih posljedica. Sustavna zaštita na radu provodi se iz humanih i ekonomskih razloga. Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu provodi se kroz normu BS OHSAS 18001:2007 kako bi se eliminirali ili smanjili rizici za sve zaposlene te ostale zainteresirane strane koji mogu biti izloženi opasnostima vezanim za aktivnostima u tvrtki.

Zaštita kao obvezni dio radne kulture

Zaštita na radu sastavni je dio organizacije i izvođenja svih procesa u proizvodnji, odnosno obvezni je dio radne kulture svakog zaposlenika. Svi zaposlenici su obučeni za rad na siguran način. Ključni elementi, odnosno odgovorne strane za unapređenje zaštite na radu su sami zaposlenici i to od poslodavca, stručnjaka zaštite na radu do zaposlenika, poglavito u proizvodnim pogonima.

Višestruke štete

Da bi se otkrile i otklonile štete i opasnosti koji ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, utvrđuju se mjere zaštite, pravila i postupci.

Stradavanja i profesionalne bolesti zaposlenika nanose višestruke štete:

 • u poslovanju: pada učinkovitost zaposlenika, mijenja se organizacija rada, nastaju dodatni troškovi te pada kvaliteta proizvoda,
 • kod zaposlenika i njegove obitelji: smanjenje socijalne i materijalne sigurnosti, psihološke stabilnosti i općeg stanja kod pojedinca i obitelji.
 • u društvenoj zajednici: dodatno angažiranje zdravstva, opterećenje socijalnih i mirovinskih fondova, izdavanja za dodatnu infrastrukturu, te angažiranje humanitarnih i društvenih organizacija

Poboljšanje uvjeta rada

Stalnim praćenjem, mjerenjem i poboljšanjima ulažemo velike napore i sredstva u razvoj i primjenu novih tehnologija, strojeva i opreme koji osim proizvodno-tehnološkog napretka i povećanja produktivnosti osiguravaju bolje uvjete zaštite na radu. Po specifikaciji radnog mjesta, sukladno procjeni opasnosti, vrši se nabavka kvalitetnih zaštitnih sredstava. Uz stalna poboljšanja uvjeta rada, posebno se vodi računa o usklađenosti prema međunarodnim standardima, te važećim zakonskim aktima i propisima iz područja sigurnosti i zaštite na radu.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: "Pravila"), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: "Opća uredba o zaštiti podataka"), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Naše temeljno načelo je privatnost kupaca i zaštita osobnih podataka. Držimo se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • Ne čuvamo vaše podatke ako više nije potrebno ili s valjanim pravnim temeljem,
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke,
 • Pristup vašim podacima ne dajemo trećim stranama bez vašeg znanja,
 • Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka koje se sastoje od izrade vašeg profila ili radi analize ili predviđanja vaših osobnih sklonosti i ponašanja,
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU,
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • Osiguravamo da su vaši osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u našem društvu ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem:

 • e-mail adrese gdpr (na) oprema (tocka) com ili
 • telefonskog broja +385 42 819183.

 

1. Tko smo mi

Društvo OPREMA d.d. sa sjedištem u Ludbregu, Gospodarska ulica 5, Hrvatska, OIB: 62566427718, MBS: 070002274, upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu, osnovano je radi obavljanja djelatnosti proizvodnje uređaja za ugostiteljstvo, prvenstveno rashladnih uređaja za hlađenje i točenje piva, te uređaja za hlađenje i točenje sokova, vina, vode, soda-vode, te ostalih djelatnosti u okviru svog predmeta poslovanja.

OPREMA d.d. nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao kupaca i potencijanih kupaca usluga i proizvoda u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka, te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

 

2. Koje podatke obrađujemo

OPREMA d.d. obrađuje više kategorija vaših podataka:

a) Podaci koji se tiču poslovne suradnje

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji naših proizvoda, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih proizvoda i usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje Ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci).

Također, prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja ugovora o kupnji vaših proizvoda i usluga, vas kao naših vjernih dobavljača, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa.

b) Web stranica

Pridržavamo se zakonske regulative o zaštiti privatnosti osobnih i drugih podataka koje prikupimo putem web stranica te činimo sve razumne tehničke i druge mjere u tom smjeru.

E-mail adrese i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje. Podaci će biti korišteni isključivo za poslovni kontakt, te s ciljem unapređenja sadržaja web stranica i anonimno u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

Povremeno na našim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo ovim putem, koriste se isključivo za interne potrebe, a opet u svrhu poboljšanja usluga koje pružamo.

Naše web stranice sadrže veze na druge web lokacije, te se na njih ne odnosi naša politika zaštite privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

Kolačići (engl. cookies)

Ove web stranice koriste kolačiće radi osiguranja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, a korištenjem web stranica pristajete na njihovo korištenje.

Koristimo slijedeće kolačiće:

1. sesijski kolačić
omogućuje da pamtimo koji jezik se koristi, da li ste prijavljeni i dr.

2. Google Analytics
koriste se za analizu statistike posjeta i korištenja web stranica.
Globalno se možete isključiti iz Google Analytics statistika koristeći Google upute ovdje.

3. LinkedIn, Twitter, Facebook
povezuju navedene društvene mreže s web stranicama

Kako upravljati kolačićima u najpopularnijim Internet preglednicima (engl. browser) pogledajte ovdje:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

3. Kako koristimo vaše podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s važećim propisima, a prije svega:

a) u svrhu sklapanja ugovora i isporuke naručenih proizvoda, odnosno u svrhu izvršavanja naše ugovorom preuzete obveze;

b) na temelju naših legitimnih interesa, prije svega za kontrolu i osiguranje visokog standarda kvalitete naših usluga i proizvoda, a time i postizanje vašeg zadovoljstva, posebice u svrhu slanja informacija o našim proizvodima i uslugama; te

c) temeljem vaše pojedinačne i nedvojbene privole dane slobodnom voljom u jasno naznačenu svrhu prikupljanja podataka.

 

4. Tko ima pristup do vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivim važećim propisima te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružati i unaprijeđivati naše usluge i proizvode te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovim Pravilima, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega osobe i trgovačka društva koja za nas osiguravaju isporuku proizvoda i usluga, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, IT usluge i usluge održavanja poslovnih aplikacija, pravne usluge i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga i proizvoda.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van područja Europske unije.

 

5. Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

a) Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama odbrađujemo.

b) Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam javite sve njihove promjene.

c) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

d) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

e) Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

f) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

g) Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtjevati:

 • osobno u sjedištu OPREMA d.d. na adresi Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg
 • putem poziva na telefonski broj +385 42 819183,
 • elektronskim putem na e-mail adresu: gdpr (na) oprema (tocka) com,
 • faxom na broj +385 42 819182, ili
 • pisanim putem na adresu OPREMA d.d. na adresi Gospodarska ulica 5, 42230 Ludbreg.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

 

6. Razdoblje i mjesto pohrane podataka

Razdoblje pohrane osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

Vaše osobne podatke zadržavamo tijekom postupka sklapanja ugovora i tijekom korištenja naših usluga ili proizvoda, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa, po isteku svih zakonskih obveza ili nepostojanju pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke zadržavamo u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Općenito vrijedi da se osobni podaci obrađuju:

a) na temelju privole za vrijeme koje je u privoli izričito navedeno, odnosno do povlačenja iste;
b) u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza ili ovlasti u razdoblju određenom
zakonom;
c) u svrhu ispunjavanja ugovora za vrijeme sklapanja i trajanja ugovora;
d) temeljem legitimnih interesa u svrhu izravnog marketinga, za vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primitka prigovora na obradu osobnih podataka u dotičnu svrhu.

 

7. Unaprijeđenje ovih pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

 

Ova Pravila objavljena su 24. svibnja 2018. godine.


Design by Excedo - Web by Pangea